VergiSiz Dünya© Hukuk Danışmanı ve Yazarımız Av. Dr. Şafak AKYÜZ’ün “Vergi Hukukunda İştirak” kitabı çıktı.

VergiSiz Dünya© Hukuk Danışmanı ve Yazarımız Av. Dr. Şafak AKYÜZ‘ün “Vergi Hukukunda İştirak” kitabı çıktı.

On İki Levha Yayıncılık tarafından piyasaya sunulan eserin ilgililere yararlı olması dileğiyle, Hukuk Danışmanı ve Yazarımız Av. Dr. Şafak AKYÜZ‘ü VergiSiz Dünya© adına tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kitabın içeriği hakkında kısa bilgi: “Vergi Hukukunda iştirak doğurmuş olduğu vergisel ve hürriyeti bağlayıcı sonuçlar dikkate alındığında sağlıklı biçimde tespiti zorunlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Vergi Usul Kanunu’nda iştirakin tanımına yer verilmemiş olması uygulamada iştirakin tespitinde sorunlar yaratmaktadır. Çalışmamızda Vergi Hukukunda iştirak ve sonuçları uygulayıcılara da yön gösterici olabilmesi adına yargı içtihatları da irdelenmek sureti ile ele alınmıştır.”

Kitaba ulaşmak için lütfen tıklayınız