UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 Finali Kapsamında Gelen Eşyadan Gümrük Vergileri Aranmayacak

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Saılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara, 3517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici madde ile; UEFA Şampiyonlar ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmayacaktır.

Devamını Oku

Kâğıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Nejat ÇOĞAL Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler ile ilgili BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmış olup, pilot uygulamanın 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu meyanda; Bilindiği üzere, İhracatta Kâğıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri […]

Devamını Oku