Vergi Usul Hukuku / Özet VUK Hükümleri

Prof.Dr.Ahmet AK GİRİŞ Kanunun şümulü / Kapsamı Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Bu kanunun hükümleri kaldırılan […]

Devamını Oku

Vergi Usul Hukuku (VUK Özet Hükümler)

Prof.Dr.Ahmet AK Kanun: VERGİ USUL KANUNU Kanunun şümulü      Madde 1   Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu […]

Devamını Oku

TVS III GVK Özet Konular

Prof.Dr.Ahmet AK https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/mukellefinhakveodevleri2014.pdf (Mükellefin hakları ve ödevleri)   Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi […]

Devamını Oku

TVS / GVK Giriş Hüküleri

Prof.Dr.Ahmet AK 193 – GELİR VERGİSİ KANUNU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelirin unsurları Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır: Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratlar. (AAK […]

Devamını Oku