Vergi İcra Hukuku III ( Gecikme Zammı ve Devamı)

Prof.Dr.Ahmet AK Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı (m.51) Kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 (30.12.2019 Cumhurbaşkanı Kararı ile %1,6) oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. Gecikme zammı 1 TL’den az olamaz. Gecikme zammı; VUK’a göre uygulanan […]

Devamını Oku

Vergi İcra Hukuku II

      Prof.Dr.Ahmet AK   6183 Sayılı Kamu Alacakları Kanunu  Teminat isteme: Madde 9  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir kamu alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen […]

Devamını Oku

Kamu Alacakları ve İlkeler

Prof. Dr. Ahmet AK GİRİŞ Devletin egemenliğini sürdürebilmesi için düzenli mali kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu bakımdan devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü anlamına gelen vergileme yetkisinin kullanılması siyasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla devletin kamu hizmetlerini yürütebilmesi ve kamu giderlerini karşılayabilmesi için elde ettiği kamu gelirleri, aynı zamanda, devlet […]

Devamını Oku