2021 Yılı Temerrüt Faizi Oranı Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 alacağın tahsili masrafları için talep dilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk […]

Devamını Oku