Vergi İcra Hukuku III ( Gecikme Zammı ve Devamı)

Prof.Dr.Ahmet AK Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı (m.51) Kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 (30.12.2019 Cumhurbaşkanı Kararı ile %1,6) oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. Gecikme zammı 1 TL’den az olamaz. Gecikme zammı; VUK’a göre uygulanan […]

Devamını Oku

Vergi İcra Hukuku II

      Prof.Dr.Ahmet AK   6183 Sayılı Kamu Alacakları Kanunu  Teminat isteme: Madde 9  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir kamu alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen […]

Devamını Oku

Kamu Alacakları ve İlkeler

Prof. Dr. Ahmet AK GİRİŞ Devletin egemenliğini sürdürebilmesi için düzenli mali kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu bakımdan devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü anlamına gelen vergileme yetkisinin kullanılması siyasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla devletin kamu hizmetlerini yürütebilmesi ve kamu giderlerini karşılayabilmesi için elde ettiği kamu gelirleri, aynı zamanda, devlet […]

Devamını Oku

Vergi Reformu, Şeffaflık ve Sermaye Gelirlerinin Dayanılmaz Avantajı

Prof. Dr. Ahmet AK Vergilemede ayırma kuramı/teorisi kısaca emek gelirlerinden sermaye gelirlerine kıyasla daha az vergi alınmasıdır. Anayasa’da (m.73) yer alan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır hükmüne uygun olarak vergi kanunlarımızda asgari geçim indirimi, engellilik indirimi gibi bir kısım düzenlemeler yapılmıştır. Mali literatürde, ayırma kuramı başlığı altında bir ilkeye Türkiye’deki […]

Devamını Oku

İbn-i Haldun Mukaddime ve Adaletsiz Harcama Vergileri

Prof.Dr.Ahmet AK İbn-i Haldun’un Mukaddime adlı eserinde adalet başta olmak üzere, devlet yönetimine ilişkin çeşitli görüşlerinden biri de vergilerlerdir. Özellikle ülkemizde dolaylı vergilerin vergi sistemi içindeki ağırlığının artması, vergilemede adaletin bozulmasının temel nedenlerinden biri olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) verilerine göre, 2020 yılında 601 milyar TL merkezi yönetim toplam vergi gelirlerinin 380 milyar TL’si […]

Devamını Oku

İbn-i Haldun / Mukaddime ve Vergi

Prof. Dr. Ahmet AK İbn-î Haldun ya da Türkçe ifadesiyle Haldun’un Oğlu 1332 ila 1406 yıllarında yaşamış bir tarih filozofu ve din adamıdır. Asıl adı Abdurrahman olduğu halde, Endülüs’te saygı ifadesi olarak Haldûn ismi kullanılmıştır. Baba adı Muhammed olmasına rağmen, Haldunoğulları ailesinden olduğu için İbn-î Haldun (Haldun’un Oğlu) şeklinde söylenmiştir. Mali literatürde İbn-î Haldun denince […]

Devamını Oku