Döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 Seri No’lu Tebliğ’de yapılan değişiklikle, döviz büroları için yeni kurallar belirlemiş bulunmaktadır. 12.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile döviz büroları, döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını […]

Devamını Oku

Gümrük Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük yükümlülüğü, eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin uygulanması, cezai sorumluluğun tespiti ve bilhassa zamanaşımı hükümlerinin icrası bakımından önem arz etmektedir. Mesela ithal eşyasına, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlük bulunan tarife hükümleri uygulanmaktadır. Yine, gümrük vergilerine ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süreleri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte başlamaktadır. Gümrük yükümlülüğünün doğması ve […]

Devamını Oku

İhracat Bedellerinin Efektif Olarak Yurda Getirilmesine Dair Usul ve Esaslar

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ ve buna ilişkin TCMB – İhracat Genelgesi ile belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer […]

Devamını Oku

Türkiye ile Suriye Arasında Dış Ticaret ve Transit Gümrük İşlemlerinde Son Durum

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki dış ticaret ve transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi. Suriye ile ticarette verilecek gümrük hizmetleri konusunda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2021/12 sayılı Genelge ile kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile […]

Devamını Oku

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Esasları Nelerdir?

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi 3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli hayvansal ve bitkisel gıda ürünlerinden müteşekkil bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Bahse konu TTA uyarınca yayınlanan, 3583 sayılı Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife […]

Devamını Oku

Gümrüklerde E-İhracat / Mikro İhracat Uygulaması

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Günümüzde, uluslararası ticarette bilhassa numune ve modellerin hızlı bir şekilde gönderilmesi, ayrıca küçük imalatçıların ürettikleri ürünlerin düşük maliyetle ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihraç edilmesi bağlamında elektronik ticarete olan ilginin hızla artmasıyla birlikte, ihracatı teşvik edici bir unsur olarak hızlı kargo yoluyla taşımacılık daha çok kullanım alanı […]

Devamını Oku

Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanı İbraz Sürelerinde Son Durum

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle,daha önce beyannamesi tescil edilmiş olan yükümlülere birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Peki, bu mevzuat değişikliği ne anlama gelmektedir; – 13 Şubat 2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, – Bahse konu beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde, – Menşe […]

Devamını Oku

Başkasına Ait Yabancı Plakalı Taşıtın Türkiye’ye Getirilmesi Halinde Yükümlülükler

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi   Yabancı Plakalı Taşıt Sahiplerinin Yükümlülükleri Yabancı Plakalı Bir Taşıt ile Türkiye’ye Geleceklerin Bilmesi Gerekenler Nelerdir? (3) “Yabancı Plakalı Taşıt Sahiplerinin Yükümlülükleri”‘ne ilişkin yazı dizimizin 1. ve 2. bölümlerinde bu kabil taşıtların yurda girişine dair mevzuat dayanağı, kimlerin Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirebileceği, yurtdışında yerleşik olmanın tanımı, yabancı plakalı taşıtların Türkiye’ye […]

Devamını Oku

Posta Gönderilerinin Gümrük Çıkış Bildirimi Posta İdaresince Yapılabilir mi?

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesinde yapılan düzenleme ile Posta İdaresine dolaylı temsilci sıfatıyla, posta gönderileri için Gümrük İdaresine Çıkış Bildirimi verme imkânı getirilmiştir.[1] Bilindiği üzere, mevcut uygulamada, Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisinin, çıkış gümrük idaresine, Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını, taşıtta taşınan […]

Devamını Oku

Yabancı Plakalı Taşıt Sahiplerinin Yükümlülükleri -II

Nejat ÇOĞAL /Ticaret Başmüfettişi : Yabancı Plakalı Bir Taşıt ile Türkiye’ye Geleceklerin Bilmesi Gerekenler Nelerdir? (2) Yabancı Plakalı Taşıt Sahiplerinin Yükümlülükleri’ne ilişkin yazı dizimizin 1. Bölümünde yabancı plakalı taşıtların yurda girişine dair mevzuat dayanağı, kimlerin Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirebileceği ve yurt dışında yerleşik olmanın tanımını yapmıştık. Yazı dizimizin bu bölümünde ise, okuyucularımıza, yabancı plakalı […]

Devamını Oku