Prof.Dr.İlhami SÖYLER

Prof.Dr.İlhami SÖYLER      

1958, Afşin-Kahramanmaraş doğumludur. 1976 yılında Ankara Maliye Okulunu, 1980’ de AİTİA (Gazi Üniversitesi) Maliye Bölümü’nü bitirdi.

1980 yılında Vergi Denetmeni/Vergi Müfettişi olarak göreve başladı. 1987 yılında Gazi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans yaptı.

1987 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörlüğü görevine başladı. 1996 yılında Maliye Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı’na, 2003 yılında da Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nde doktorasını tamamladı.

2008 yılında Sayıştay Savcılığı’na atandı. 2013 yılında emekliye ayrılarak özel üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Halen İstanbul, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalında öğretim üyesidir.

İyi derecede Fransızca bilmekte olup, yayınlanmış yedi adet kitabı, çok sayıda bilimsel makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Özellikle Sukuk (devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkânı sunan finansal sertifikalar) Tekafül (Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araç) ve Teverruk (Nakit bulmak amacıyla bir şahıstan vâdeli olarak alınan malı bir başka şahsa peşin satma işlemi) gibi İslam ekonomisi ve özgün ekonomi ve finans alanlarında da kitap ve çalışmaları bulunmaktadır.