Serbest Piyasa Hamalları Sosyal Güvenliğin Neresinde?

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “vergiden muaf esnaf” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (2) nolu bendinde, hammallar küçük sanat erbabı gibi değerlendirilerek gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır. Sigortalılık halleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “ Bu Kanunun kısa […]

Devamını Oku

7316 Sayılı Kanunun Çalışma Mevzuatında Getirdiği Yenilikler

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi 7316 SAYILI KANUNUN ÇALIŞMA MEVZUATINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 15 Nisan 2021 tarihli 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, bu Kanunun çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatında getirdiği yenilikleri sırasıyla dört madde altında […]

Devamını Oku

İş Hukukunda İşçinin İstifası Nasıl Kabul Görmeli?

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi I- Giriş 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçiler tek taraflı irade beyanlarıyla “istifa” etmek suretiyle çalıştıkları işyerlerinden ayrılabilmektedir. Bu istifanın nedenleri arasında; kadın işçinin evlilik nedeni, erkek işçinin askerlik durumu, normal emeklilik, engellilik nedeniyle emeklilik, malulen emeklilik, yaş şartı hariç diğer şartları sağlayanların SGK’ dan aldıkları kıdem tazminatı yazısı, […]

Devamını Oku

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İşverenler İçin 10 Altın Kural

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi   İşveren olmanın iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından önemli yükümlülükleri ve müeyyideleri bulunmaktadır. Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatının önde gelen kanunlarından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlerin uyması gereken yükümlülükleri belirlemiş ve […]

Devamını Oku

İşverenlerin Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yükümlülükleri

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesi ve bu Kanun gereğince yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, […]

Devamını Oku

İşverenin İşçisine Uyguladığı Ücret Kesme Cezasındaki Yetkisi Sınırsız mı?

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi 4857 sayılı İş Kanunu’nun “ücret kesme cezası” başlıklı 38’inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.  İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki […]

Devamını Oku

Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılanlara Ödenen Huzur Ücreti SGK Primine Tabi mi?

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi Bir ödemeden sigorta primi kesintisi yapılıp yapılamayacağı konusunda, kişinin hangi kapsamda sosyal güvenliğe tabi olduğu önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, sosyal güvenlik sistemimizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre üç tür sigortalılık hali mevcuttur. Bunlar; (1) 4/1-a (SSK), (2) 4/1-b (BAĞ-KUR) ve (3) 4/1-c […]

Devamını Oku