Prof.Dr.Ahmet AK’ın “Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) /Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” kitabı çıktı.

Prof.Dr.Ahmet AK   VergiSiz Dünya© Yazarımız Prof.Dr.Ahmet AK’ın “Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) /Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” başlıklı kitabı piyasaya sunulmuştur. İlgililere yararlı olması dileğiyle. Kısa sürede 1.Basımı biten çalışmamıza gösterilen ilgi bizi mutlu etti. 2. Basım çıktı. Takdir edilmek yorgunluğumuzu aldı. İlginiz için çok teşekkürler. Kitap için lütfen tıklayınız: Son Çağ Yayıncılık […]

Devamını Oku

Yeniden Değerleme Oranında İndirim/Yetki Kullanımı Bekleniyor

Prof.Dr.Ahmet AK Yeniden değerleme oranı Vergi Usul Kanunu’nun “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme” başlıklı 298. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre; Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. […]

Devamını Oku

VergiSiz Dünya© yazarımız Nejat ÇOĞAL’ın Gümrük ve Dış Ticaret – Teori ve Uygulama başlıklı kitabı çıktı

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük ve dış ticaret konularında uygulama ve teoride çok değerli bilgi birikimine sahip yazarımız Nejat ÇOĞAL, Kıbrıs’ta Nafile Çözüm Arayışları: Talat-Hristofyas Süreci (2011) ve  AB’nin Türkiye Paradoksu (2012) başlıklı kitaplarına  Gümrük ve Dış Ticaret – Teori ve Uygulama (2022) başlıklı üçüncü kitabını da ekledi. Orion yayınevinden piyasaya sunulan eserin ilgililere […]

Devamını Oku

İş Hukukunda Serbest Zamanın Sigorta Primine Tabilik Durumunun Ortaya Konulması

Mahmut ÇOLAK / SGK Başmüfettişi Serbest zaman ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. 4857 sayılı Kanunun “fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. “ Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz […]

Devamını Oku

Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen ya da Gönderilen Eşyaya İlişkin Gümrük Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Bilindiği üzere, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ya da gönderilen eşyaya ilişkin olarak 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Karar’da ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 15.03.2022 tarihli 31779 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile2009/15481 Sayılı Karar’da posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ya da gönderilen […]

Devamını Oku

Vergilemenin Anayasal Temeli, Magna Carta Libertetum ve Kutadgu Bilig

  Prof.Dr.Ahmet AK Vergi hukuku alanında yazılmış kitap ve çalışmalarda genellikle “Vergilendirmenin Anayasal Temeli[1]” Batı demokrasilerinde parlamenter rejimin doğuşuna ve İngiltere’de kralın vergilendirme yetkisini soylular ve din adamları lehine sınırlandıran ve ilk anayasal belge olduğu iddia edilen 1215 tarihli Magna Carta Libertatum’a dayandırılır. Hatta bu belgenin Osmanlı Devleti’nin beylik olarak kurulduğu 1299 yılından 84 yıl […]

Devamını Oku

Kazanılmış Primler /Cari Riskler Karşılığı

Murat ALTINTAŞ /Vergi Müfettişi GİRİŞ Sigorta, birbirine benzer veya farklı olan çeşitli rizikolara uğrayacak olan kişilerin, sigorta şirket­lerince, bir prim karşılığında ve bir süre içerisinde, teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi du­rumunda ortaya çıkan zararın giderilmesi sistemidir.[1] Sigorta şirketleri geniş kitleleri ilgilendiren bir alanda faaliyet gösterdikleri için diğer ticaret şirketlerinden farklı muhasebe hesaplarına ve özel yasal […]

Devamını Oku

GÜMRÜK BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ TİCARETİNE BAKIŞ

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi    Giriş Türkiye’nin uzun zamandır üzerinde durduğu “Gümrük Birliği Anlaşmasının günün şartlarına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi” talepleri nihayet AB tarafından gündeme alınacak gibi görünmektedir. Bununla birlikte, tam üyeliğe giden yolun başlangıcı olarak kabul edilen ve geçici bir dönem olarak başlatılan gümrük birliği sürecinin uzayıp gitmesi (ki 2021 yılı itibariyle 26 […]

Devamını Oku

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde iki Sütunlu Çözüm Beyanı ve Türkiye’ye Yansımaları

Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL / Vergi Müfettişi   Neden Böyle Bir Çözüme İhtiyaç Duyuluyor? Uluslararası vergilendirme kuralları 1920’ lerde yapılan vergilendirme anlaşmalarına dayanmaktadır. Bu eski kurallar, yabancı bir şirketin kazançlarının yalnızca yabancı şirketin fiziksel varlığının bulunduğu bir ülkede vergilendirilebilmesini öngörmektedir. Yüzyıl önce, yapılan işler; fabrikalar, depolar ve fiziksel mallar etrafında döndüğünden, bu yaklaşım mantıklı bulunmaktaydı. Ancak […]

Devamını Oku

Sınır Ticareti Nedir, Uygulama Esasları Nelerdir?

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Giriş Dış ticaretimizin önemli bir unsuru olarak değerlendirebileceğimiz sınır ticaretiyle, Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde bulunan sınır illerinin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik canlılık kazandırılması amaçlanmıştır. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 172’nci maddesine göre, […]

Devamını Oku