Prof. Dr. Celali YILMAZ

Prof.Dr.Celali YILMAZ

Malkara, Tekirdağ’da doğdu (1969). İlk ve orta öğrenimini Malkara’da tamamladı. İstanbul Maliye Meslek Lisesi (1987) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi (1991). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisans (1996), aynı enstitünün Bankacılık bölümünde doktora (2001) yaptı. 1997-1998 yıllarında University of Pennsylvania, Wharton School of Finance’da lisansüstü eğitim araştırmalarda bulundu. 2012 yılında doçent, 2020’de profesör oldu.

Lisans mezuniyetinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 1991 yılında meslek personeli sınavıyla Denetçi Yardımcısı olarak girdi. SPK’da Uzman, Başuzman, Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi Başkanı, Denetleme Dairesi Başkanı, İstanbul Temsilcisi ve Danışman unvanlarıyla 2020 yılına kadar görev yaptı. Sermaye Piyasası Lisanslama Kuruluşu nezdinde elektronik sınav sisteminin oluşturulduğu süreçte, sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi modülünün alan sorumlusu olarak çalıştı.

2008 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi (İİBF, lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans), İstanbul Üniversitesi (Siyasal Bilimler Fakültesi, lisans), Marmara Üniversitesi (Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü yüksek lisans ve Doktora; Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, lisans) bünyesinde finans ve tarih konularında dersler verdi. Çok sayıda yurtiçi ve yurt dışı konferansa katıldı, sunumlar yaptı.

Uzmanlık tezi olarak 1994 yılında hazırladığı “Sermaye Piyasasında Vergilendirme” başlıklı çalışması, konusunda Türkiye’de basılan ilk kitap ve SPK tarafından yayımlanan ilk yeterlik etüdü oldu (SPK Yayınları, ikinci baskı 1995). Hava Oyunları, (Scala, 2011) Osmanlı Anonim Şirketleri (Scala, 2011), Abidin Ege’nin Harp Günlükleri, (İş Bankası Kültür Yayınları, 2011), Finans ve Tarih Yazıları (Scala 2012,), İstanbul Esham ve Tahvilat Borsası (Borsa İstanbul Yayınları, 2015), Abidin Paşa’nın Borsa Risalesi: Hava Oyunları (Vakıfbank Kültür Yayınları Aralık 2018, Üçüncü Baskı: Aralık 2020) ve “Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek: Olasılıkları Avantaja Dönüştürün” Howard Marx, (Çeviren, Scala, Temmuz 2019) başlıklı telif ve tercüme kitapları ve yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi SBF Maliye Bölümünde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.