Hakkımızda

Burada VergiSiz'siniz!

VergiSiz Dünya©‘da temel amacımız, ağır vergi yükü altındaki toplumun -konuya ilgi duyan- her kesimini bilgilendirmek, bilinçlendirmek; vergi, ekonomi, hukuk ve bunlarla ilgili diğer konularda 40 yıllık birikimimizi / bildiklerimizi objektif olarak aktarmaktır. 

Ekonomi ve hukuk  gibi vergiyi ilgilendiren alanlarda haber ve makalelere, görüşlere yer verilecek, VergiMesel başlığı altında, yaşanmış vergi olayları tarih ve uygulama örnekleriyle bazen bilgilendirme, bazen de mizahi yönleriyle Siz lere aktarılacaktır.

Bunun yanında yukarıda sıralanan konuların uzmanları ve gündeme ilgi duyanların görüşlerine de yer verilecektir. Başta gençlerimiz-öğrencilerimiz olmak üzere, toplumun her kesimine bilgi aktarmak, onlardan gelen bilgilendirme taleplerini karşılamak şeklinde pozitif dışsallık sağlamak bizi mutlu edecektir.

VergiSiz Dünya©, farklı siyasi görüşlere, inançlara ve değer yargılarına, Türkiye Cumhuriyeti Devletine saygılı, etik ve hukuk kurallarına uyan, gelir elde etme amacı olmayan, tarafsız, özellikle vergi konusunda bilgi birikimi oluşturma ve bu bilgileri paylaşma amacında olan bir Web sitesidir. VergiSiz Dünya© Youtube kanalımızdaki yayınlar, ayrıca burada yazılı halde yer alacaktır.