Vergi Usul Hukuku / Özet VUK Hükümleri

Prof.Dr.Ahmet AK GİRİŞ Kanunun şümulü / Kapsamı Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Bu kanunun hükümleri kaldırılan […]

Devamını Oku