Nail İNAL

E. Gümrükler Genel Müdür Yrd.

Nail İNAL, Ankara Maliye Okulu’ndan 1970 yılında mezun oldu. Ankara Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğünde ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde 1984 yılına kadar görev yaptı.

Bu arada Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun oldu. Ayrıca adı geçen Akademiye bağlı İdari Bilimler Enstitünde Yüksek Lisans /Master Programını tamamladı.

Ankara Maliye Okulunda öğretmen ve Gazi Üniversitesi bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak gümrük alanında dersler verdi. 

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının birleşmesi sonucunda oluşan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde 1984 ila 1996 yılları arasında Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.

1995 yılı sonunda kendi isteği ile emekli oldu. 1995 ila 2020 yılları arasında Dış Ticaret alnında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmeti veren şirketlerde Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Halen gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile bu mevzuatların uygulanmasında ortaya çıkan idari uyuşmazlıkların çözümü konusunda danışmanlık faaliyetinde bulunmaktadır.

Gümrük vergileri ve gümrük vergileri yargılaması usul ve esasları hakkında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İNAL evli iki erkek çocuğu babası, bir kız ve iki erkek çocuğu dedesidir.