Vergi Etiği / Mandarin’i Öldürmek

Yaprak TAŞDEMİR – Vergi Müfettişi Paradoks; aykırı düşünce, çelişki ve düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık anlamına gelmektedir. Burada paradoksun birebir çelişki ile eş anlamlı olduğu düşünülmemelidir. Paradoksun içinde bir çeşit çelişki olduğu doğrudur ama yönü, anlam ve doğruluk değeri paradoksa farklı bir felsefi değer yüklemektedir. Bu kapsamda felsefi anlamda paradoks; “doğru” […]

Devamını Oku

Vergi Reformu, Şeffaflık ve Sermaye Gelirlerinin Dayanılmaz Avantajı

Prof. Dr. Ahmet AK Vergilemede ayırma kuramı/teorisi kısaca emek gelirlerinden sermaye gelirlerine kıyasla daha az vergi alınmasıdır. Anayasa’da (m.73) yer alan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır hükmüne uygun olarak vergi kanunlarımızda asgari geçim indirimi, engellilik indirimi gibi bir kısım düzenlemeler yapılmıştır. Mali literatürde, ayırma kuramı başlığı altında bir ilkeye Türkiye’deki […]

Devamını Oku

İbn-i Haldun Mukaddime ve Adaletsiz Harcama Vergileri

Prof.Dr.Ahmet AK İbn-i Haldun’un Mukaddime adlı eserinde adalet başta olmak üzere, devlet yönetimine ilişkin çeşitli görüşlerinden biri de vergilerlerdir. Özellikle ülkemizde dolaylı vergilerin vergi sistemi içindeki ağırlığının artması, vergilemede adaletin bozulmasının temel nedenlerinden biri olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) verilerine göre, 2020 yılında 601 milyar TL merkezi yönetim toplam vergi gelirlerinin 380 milyar TL’si […]

Devamını Oku

İbn-i Haldun / Mukaddime ve Vergi

Prof. Dr. Ahmet AK İbn-î Haldun ya da Türkçe ifadesiyle Haldun’un Oğlu 1332 ila 1406 yıllarında yaşamış bir tarih filozofu ve din adamıdır. Asıl adı Abdurrahman olduğu halde, Endülüs’te saygı ifadesi olarak Haldûn ismi kullanılmıştır. Baba adı Muhammed olmasına rağmen, Haldunoğulları ailesinden olduğu için İbn-î Haldun (Haldun’un Oğlu) şeklinde söylenmiştir. Mali literatürde İbn-î Haldun denince […]

Devamını Oku