Yeni Bir Yükümlülük Getirildi / Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

      Prof.Dr.Ahmet AK 13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de (31540) yayımlanan 529 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik uluslararası anlaşmalar kapsamında bir kısım yükümlülükler getirildi. Yapılan düzenleme ile gerçek faydalanıcının tespitinin sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Meslek mensuplarına (yükümlüler adına) bildirim verme, MASAK uzmanlarına ve inceleme elemanlarına gerçek faydalanıcıyı […]

Devamını Oku