YMM Birol GÜVEN

YMM Birol GÜVEN

1964 Osmaniye doğumludur.

1981 Yılında İstanbul Maliye Okulunu,

1985 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Muğla İşletmecilik Yüksek Okulunu bitirdi.

Sırasıyla Adana, Muğla, Ankara, Bitlis, Kayseri ve İstanbul’da Maliye

Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde Vergi Memuru, Vergi Kontrol Memuru,

Vergi Denetmeni (Vergi Müfettişi) ve Vergi Dairesi Müdürü unvanlarıyla

Görev yaptı.

1997 yılında kamu görevinden istifa edip kendi işyerini kurdu.

1997-2002 yılları arasında SM.Mali Müşavir olarak

2002 yılından bu yana da Yeminli Mali Müşavir olarak kendi işyerinde çalışmaktadır.

2013 yılında Bağımsız Denetçi belgesine haiz olup 2015 yılından bu yana aktif olarak

Bağımsız Denetim şirketinde kurucu  ortak ve sorumlu denetçi olarak görev yapmıştır.

Muhtelif yazı ve makaleleri yayınlanmıştır.

Temmuz 2019’dan itibaren ve halen YMM ve CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.’de Sorumlu Ortak Denetçi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır