Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişikliğin Geçmişe Yürüme (Retroactive-Non retroactive-retrospective) Açısından Değerlendirilmesi

Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL / Vergi Müfettişi Vergi Kanunlarının Geçmişe Yürümezliği İlkesi: Gerçek(Retroactive)  Geçmişe Yürüme& Gerçek Olmayan(Non-Retroactive) Geçmişe Yürüme Geçmişe yürümezlik ilkesi her şeyden önce, normların zaman bakımından uygulanması ile ilişkilidir. Anayasa da dâhil olmak üzere her hukuk normu için bir yürürlüğe girme ve yürürlükte kalkma usulü ve yöntemi bulunmaktadır. Örneğin, Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler […]

Devamını Oku

VergiSiz Dünya© Yazarımız Av. Şafak AKYÜZ’ün Bitcoin – Vergi İlişkisinin tespiti Hakkındaki Öngörüsü Gerçek Oldu

  Yazarımız Av.Şafak AKYÜZ 8 Şubat 2021 tarihinde VergiSiz Dünya©’da yayınlanan “Bitcoin İle Yapılan İşlemlerin Vergilendirilmesi” başlıklı yazısında yer alan  Bitcoin – Vergi İlişkisinin Tespiti Hakkındaki Öngörüsünde haklı çıktı. VergiSiz Dünya© yazarımız Av.Şafak AKYÜZ’ün “Bitcoin İle Yapılan İşlemlerin Vergilendirilmesi” başlıklı yazısından sonra, basın yayın organlarında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarına […]

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Vergilendirme Amacıyla Kişisel Veri İşleme Faaliyetine Etkisi

Doç.Dr.Memduh ASLAN / Avukat SMMM Veri işleme faaliyetinin kişisel verilerin korunma hakkına uyumlu olarak yürütülmesi gerekliliğini tamamlamak için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat yeterli değildir. Temel ilkeleri belirleyen bu düzenlemelerin veri işleme faaliyetine sebep olan veya izin veren diğer hukuki düzenlemelerle birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle veri işleme faaliyetlerinde KVKK uyumluluğu kimin, hangi amaçla, […]

Devamını Oku

Doç.Dr.Memduh ASLAN (Av.SMMM) Vergi ve Hukuk Yazılarıyla VergiSiz Dünya ©’da

Doç.Dr.Memduh ASLAN (Av.SMMM) Ankara Maliye Okulu mezunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Kobi Yatırımlarının desteklenmesinde vergi teşvik unsurlarının etkileri” başlıklı tezi ile Dokuz Eylül SBE Mali Hukuk Bilim Uzmanı, “Vergi Cezalarının Etkinliği”  başlıklı tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Maliye Doktoru, İzmir Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Ankara Barosuna kayıtlı Avukat, Hasan Kalyoncu […]

Devamını Oku

VergiSiz Dünya© Yazarımız Av. Şafak AKYÜZ’ün Youtuber’lar Hakkındaki Öngörüsü Gerçek Oldu

 Burada VergiSiz siniz Yazarımız Av. Şafak AKYÜZ 2 Şubat 2021 tarihinde VergiSiz Dünya©’da yayınlanan “Youtuber’ların Vergisel Yükümlülükleri” başlıklı yazısında yer alan  Youtuber’lar Hakkındaki Öngörüsünde haklı çıktı. VergiSiz Dünya© yazarımız Av.Şafak AKYÜZ’ün “Youtuber’ların Vergisel Yükümlülükleri” başlıklı yazısından yaklaşık 7 gün sonra, basın yayın organlarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak […]

Devamını Oku

Ciro Kaybı Desteği Ödemelerinde de Vergi Sürprizi

  Prof.Dr.Ahmet AK “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar”’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6.2.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar’da Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, faaliyetleri kısıtlanan ve bu nedenle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro […]

Devamını Oku

İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergi Hukuku Açısından Hasılat ve Gider Niteliği

İlk Makale / 2000 yılı İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergi Hukuku Açısından Hasılat ve Gider Niteliği AHMET AK (MA)* Vergi Denetmeni ÖZET:  İhale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında yapılan ödemeler veya kendisine ödeme yapılan açısından elde edilen hasılatlar çeşitli kanunlarla kamu düzenini bozucu faaliyetler olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. 4369 […]

Devamını Oku