Doç.Dr.Memduh ASLAN (Av.SMMM) Vergi ve Hukuk Yazılarıyla VergiSiz Dünya ©’da

Doç.Dr.Memduh ASLAN (Av.SMMM)

Ankara Maliye Okulu mezunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Kobi Yatırımlarının desteklenmesinde vergi teşvik unsurlarının etkileri” başlıklı tezi ile Dokuz Eylül SBE Mali Hukuk Bilim Uzmanı, “Vergi Cezalarının Etkinliği”  başlıklı tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Maliye Doktoru, İzmir Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Ankara Barosuna kayıtlı Avukat, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Mali Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi, Marka Vekili, Patent Vekili, Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Rekabet Hukuku ve Enerji Hukuku Sertifikaları, Maliye Bakanlığında 4 yıl Vergi Memuru, Bağımsız Dış Denetim Şirketlerinde 4 yıl baş denetçi, Finansal Teknoloji Alanında 2 Uluslarası Patent başvurusu, Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkta Educasual (LMS) Eğitim teknolojisi, KVKKPro hukuk teknolojisi girişimcisi ve yürütücüsü, 6 yıl Türkiye Maliye Sempozyumları Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Halen Ankara Barosuna bağlı Avukatlık ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.