Vergi Usul Kanununda Yapılması Gereken Üç Değişiklik Önerisi

Dr. Ahmet KAVAK /Yeminli Mali Müşavir   I – Giriş Vergi Usul Kanununun 236 ve 237 nci maddesinde yer verilen ve “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı kanunun mükerrer 298/A – 1’inci maddesinin ikinci paragrafında yer alan ve “geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzenlemesi yapma zorunluluğu” düzenlemesinin kaldırılmasının veya ihtiyari bırakılması yönünde bir düzenleme yapılmasının gerekliliği […]

Devamını Oku

Prof. Dr. Ahmet AK’ın  “Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) /Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” kitabı 2024 yılı değişikleri de işlenerek güncellenmiş 4. Basımı yayınlandı.

Prof.Dr.Ahmet AK VergiSiz Dünya© yazarımız Prof. Dr. Ahmet AK’ın  “Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) /Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” kitabı 2024 yılı değişikleri de işlenerek güncellenmiş 4. Basımı yayınlandı. İlk basımı Mart 2022’de yayınlanan kitabın 4. Basımı Şubat 2024’te Uluslararası yayınevi Sonçağ Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kısa sürede 1. , 2. ve 3. basımı biten […]

Devamını Oku

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Yoksulluğun Kadınlaşması

Yaprak TAŞDEMİR/ Vergi Müfettişi Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel sürecine bakıldığında aslında ilk etkinliklerin 8 Mart’ta yapılmadığı görülmektedir. 8 Mart tarihi belirlenirken 8 Mart 1857 (Newyork’lu tekstil işçisi kadınların eşit işe eşit ücret, çalışma saatlerinde azalma talebi için yaptıkları grev) ve 8 Mart 1908’de (tekstil fabrikasındaki kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için yaptıkları grev) yaşanan olaylar […]

Devamını Oku

Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin İthalatçının Vergi Borçlarından Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu

Nail İNAL / E.Gümrükler Genel Md.Yard.   Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin İthalatçının Vergi Borçlarından Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu Giriş Dış ticarete konu eşyanın vergilendirilmesi ve bu eşyaya ilişkin dış ticaret politikası önlemlerinin uygulanması beyan esasına dayanmaktadır. Bütün kişiler dış ticarete konu eşyanın vergilendirilmesine ilişkin olarak gümrük idaresine bizzat kendileri beyanda bulanabilecekleri gibi bu […]

Devamını Oku

Yurt Dışından Emekli Vatandaşların Yabancı Plakalı Taşıtlarının Türkiye’de Kalma Süresi 4 Yıla Çıkarıldı.

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Yurt dışından emekli olup, yurt dışında yerleşik bulunan vatandaşların geçici olarak Türkiye’ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının aralıksız 4 yıl ülkede kalabilmesi mümkün hale getirildi. Bilindiği üzere, 29.09.2009 tarihli, 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 20’nci maddesi uyarınca, 1) Türkiye […]

Devamını Oku

Türk Vergi Sistemi Masaya Yatırılıyor

ANKARA Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100 Yılında Türk Vergi Sisteminde Gelişmeler Paneli yarın saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet AK’ın moderatörlüğünde yapılacak panenelde Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Bilici “1923-1950 […]

Devamını Oku

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Vergi Sisteminde Güncel Gelişmeler Paneli

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Vergi Sisteminde Güncel Gelişmeler Paneli 20 Aralık 2023 Çarşamba günü iki oturum halinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF 100. Yıl Kültür Merkezinde yapılacak. Türk Vergi Sistemine ilişkin değerlendirme ve güncel vergilendirmede gelişmelerinin sunulacağı ve Vergi Müfettişleri ile Maliye bürokratları başta olmak üzere, yoğun bir katılım beklenen Panelin ilk oturumu VergiSiz […]

Devamını Oku

Para Sevgisinin Vergi Etiği Üzerindeki Etkisi

Yaprak TAŞDEMİR/ Vergi Müfettişi İnsan yaşamında paranın yeri ve önemi yadsınamaz bir boyuttadır. Paranın sadece iktisadi-ekonomik değil toplumsal ve psikolojik boyutları da vardır. Para ya da parasızlık; toplumda başarı ya da başarısızlığın, güç ya da güçsüzlüğün, özgürlük ya da modern köleliğin göstergesi olabilmektedir.  Yeteri kadar paraya sahip olmayan bireylerin kaygı ve korku seviyeleri artabilmekte, yeteri […]

Devamını Oku

Ortakların Şirketteki Alacağının Sermaye Artırmında Kullanılması Nakit Sermaye Artırımı Olarak Kabul Edilir Mi?

Dr.Ahmet KAVAK / Yeminli Mali Müşavir 1.Konu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (1) “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına, 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (2)  8 inci maddesiyle eklenen (ı) bendi hükmü ile nakit sermaye artırımına faiz indirimi uygulaması getirilmiş ve konunun açıklamasına yönelik olarak da, […]

Devamını Oku