Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu Maddesi Kapsamında Sağlık ve Eğitim Harcamalarının Tevsikinde Hangi Belgeler Geçerli Ocaktır

  Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir I. KONU Makalemizin konusu; yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler tarafından beyan edilen gelirlerinden, Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ve beyan edilen gelirin %10’unu aşmamak, Türkiye’de yapılan ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya […]

Devamını Oku

VergiSiz Dünya© Hukuk Danışmanı ve Yazarımız Av.Dr.Şafak AKYÜZ’ün “Vergi Hukukunda İştirak” kitabı çıktı.

VergiSiz Dünya© Hukuk Danışmanı ve Yazarımız Av.Dr.Şafak AKYÜZ‘ün “Vergi Hukukunda İştirak” kitabı çıktı. On İki Levha Yayıncılık tarafından piyasaya sunulan eserin ilgililere yararlı olması dileğiyle, Hukuk Danışmanı ve Yazarımız Av.Dr.Şafak AKYÜZ‘ü VergiSiz Dünya© adına tebrik eder, başarılarının devamın dileriz. Kitabın içeriği hakkında kısa bilgi:”Vergi Hukukunda iştirak doğurmuş olduğu vergisel ve hürriyeti bağlayıcı sonuçlar dikkate alındığında […]

Devamını Oku

Yeniden Değerleme Oranında Beklenen İndirim/Yetki Kullanımı Gerçekleşti

Prof.Dr.Ahmet AK 10 Kasım 2022 tarihli “Yenden Değerleme Oranında İndirim/Yetki Kullanımı  Bekleniyor” başlıklı yazımızda; Yeniden Değerleme Oranında İndirim/Yetki Kullanımı Bekleniyor -TÜİK verilerine göre; Kasım/2021 (dahil) ila Ekim/2022 (dahil) dönemine ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre % 122.93 oranında artış gösterdiğini, Mevcut haliyle toplumsal beklenti MTV başta olmak üzere, yeniden değerleme oranına bağlı olarak %122,93 oranında […]

Devamını Oku

Yeniden Değerleme Oranında İndirim/Yetki Kullanımı Bekleniyor

Prof.Dr.Ahmet AK Yeniden değerleme oranı Vergi Usul Kanunu’nun “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme” başlıklı 298. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre; Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. […]

Devamını Oku

VergiSiz Dünya© yazarımız Nejat ÇOĞAL’ın Gümrük ve Dış Ticaret – Teori ve Uygulama başlıklı kitabı çıktı

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük ve dış ticaret konularında uygulama ve teoride çok değerli bilgi birikimine sahip yazarımız Nejat ÇOĞAL, Kıbrıs’ta Nafile Çözüm Arayışları: Talat-Hristofyas Süreci (2011) ve  AB’nin Türkiye Paradoksu (2012) başlıklı kitaplarına  Gümrük ve Dış Ticaret – Teori ve Uygulama (2022) başlıklı üçüncü kitabını da ekledi. Orion yayınevinden piyasaya sunulan eserin ilgililere […]

Devamını Oku

İş Hukukunda Serbest Zamanın Sigorta Primine Tabilik Durumunun Ortaya Konulması

Mahmut ÇOLAK / SGK Başmüfettişi Serbest zaman ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. 4857 sayılı Kanunun “fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. “ Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz […]

Devamını Oku

Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen ya da Gönderilen Eşyaya İlişkin Gümrük Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Bilindiği üzere, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ya da gönderilen eşyaya ilişkin olarak 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Karar’da ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 15.03.2022 tarihli 31779 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile2009/15481 Sayılı Karar’da posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ya da gönderilen […]

Devamını Oku

Prof.Dr.Ahmet AK’ın “Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) /Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” kitabı çıktı.

Prof.Dr.Ahmet AK   VergiSiz Dünya© Yazarımız Prof.Dr.Ahmet AK’ın “Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) /Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları” başlıklı kitabı piyasaya sunulmuştur. İlgililere yararlı olması dileğiyle. Kısa sürede 1.Basımı biten çalışmamıza gösterilen ilgi bizi mutlu etti. 2. Basım çıktı. Takdir edilmek yorgunluğumuzu aldı. İlginiz için çok teşekkürler. Kitap için lütfen tıklayınız: Son Çağ Yayıncılık […]

Devamını Oku

Vergilemenin Anayasal Temeli, Magna Carta Libertetum ve Kutadgu Bilig

  Prof.Dr.Ahmet AK Vergi hukuku alanında yazılmış kitap ve çalışmalarda genellikle “Vergilendirmenin Anayasal Temeli[1]” Batı demokrasilerinde parlamenter rejimin doğuşuna ve İngiltere’de kralın vergilendirme yetkisini soylular ve din adamları lehine sınırlandıran ve ilk anayasal belge olduğu iddia edilen 1215 tarihli Magna Carta Libertatum’a dayandırılır. Hatta bu belgenin Osmanlı Devleti’nin beylik olarak kurulduğu 1299 yılından 84 yıl […]

Devamını Oku