Kazanılmış Primler /Cari Riskler Karşılığı

Murat ALTINTAŞ /Vergi Müfettişi GİRİŞ Sigorta, birbirine benzer veya farklı olan çeşitli rizikolara uğrayacak olan kişilerin, sigorta şirket­lerince, bir prim karşılığında ve bir süre içerisinde, teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi du­rumunda ortaya çıkan zararın giderilmesi sistemidir.[1] Sigorta şirketleri geniş kitleleri ilgilendiren bir alanda faaliyet gösterdikleri için diğer ticaret şirketlerinden farklı muhasebe hesaplarına ve özel yasal […]

Devamını Oku

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde iki Sütunlu Çözüm Beyanı ve Türkiye’ye Yansımaları

Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL / Vergi Müfettişi   Neden Böyle Bir Çözüme İhtiyaç Duyuluyor? Uluslararası vergilendirme kuralları 1920’ lerde yapılan vergilendirme anlaşmalarına dayanmaktadır. Bu eski kurallar, yabancı bir şirketin kazançlarının yalnızca yabancı şirketin fiziksel varlığının bulunduğu bir ülkede vergilendirilebilmesini öngörmektedir. Yüzyıl önce, yapılan işler; fabrikalar, depolar ve fiziksel mallar etrafında döndüğünden, bu yaklaşım mantıklı bulunmaktaydı. Ancak […]

Devamını Oku

Gelir Elde Etmek mi? Enflasyonla Mücadele mi?

Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL / Vergi Müfettişi 2018/11818 sayılı BKK’ dan 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Kadar Geçen Sürede Eşel-Mobil Sisteminin Mevzuat Anlamında Gelişimi 4938 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen ÖTV meselesinin hikayesini en başından anlatmaya başlamakta ve yapılan düzenlemenin satır aralarını okuyarak yorumlanmasında fayda olduğu anlaşılmaktadır. 22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4938 sayılı […]

Devamını Oku

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e MALİYE OKULU – (Public) Finance School From The Ottoman Empire To The Republic

Prof. Dr. Ahmet AK Maliye Okulu’nun özellikle 1908 II. Meşrutiyet Dönemi ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yoğun olarak gündemde olduğu görülür. Maliye Okulu 1908 II. Meşrutiyet öncesinde ve Cumhuriyet sonrasında Türk Maliye eğitimindeki yerini ve önemini korumuş, Kamu ve Özel sektörde kendi alanında önemli bir yere sahip olmuştur. 1299-1922 yıllarında 600 yılı aşan sürede kadar varlığını […]

Devamını Oku

İş Yerinde Vergi İncelemesi, Tarih Mi Oluyor?

Av.Şafak AKYÜZ   213 sayılı VUK’nun İncelemenin Yapılacağı Yer başlıklı 139’uncu maddesinde;  “Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve […]

Devamını Oku

Gümrük Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük yükümlülüğü, eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin uygulanması, cezai sorumluluğun tespiti ve bilhassa zamanaşımı hükümlerinin icrası bakımından önem arz etmektedir. Mesela ithal eşyasına, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlük bulunan tarife hükümleri uygulanmaktadır. Yine, gümrük vergilerine ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süreleri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte başlamaktadır. Gümrük yükümlülüğünün doğması ve […]

Devamını Oku

Yeni Bir Yükümlülük Getirildi / Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

      Prof.Dr.Ahmet AK 13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de (31540) yayımlanan 529 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik uluslararası anlaşmalar kapsamında bir kısım yükümlülükler getirildi. Yapılan düzenleme ile gerçek faydalanıcının tespitinin sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Meslek mensuplarına (yükümlüler adına) bildirim verme, MASAK uzmanlarına ve inceleme elemanlarına gerçek faydalanıcıyı […]

Devamını Oku

Mali Tatil

Murat ALTINTAŞ – Vergi Müfettişi MALİ TATİL 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1/1 fıkrası uyarınca 2021 yılında 1 Temmuz 2021 Perşembe-20 Temmuz Salı tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mali tatil uygulanacaktır. Bilindiği üzere mali tatil uygulaması, meslek mensuplarının yoğun iş temposu altında çalışması nedeniyle hem dinlenmelerine vesile olması hem de iş veriminin […]

Devamını Oku

TARSİM ve DASK’a Devredilen Poliçeler Nedeniyle Alınan Komisyonların BSMV Kapsamında Değerlendirilmesi

Murat ALTINTAŞ / Vergi Müfettişi Giriş Tarım sigortaları (TARSİM) ile ilgili yasal düzenlemeler 21.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 18.05.2006 tarih ve 26172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği ve aynı resmi gazetede yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile yapılmış olup sigortanın temel amacı üreticilerin karşılaştıkları […]

Devamını Oku

Matrah ve Vergi Artırımından Mükellef Beklentileri

Dr.Ahmet KAVAK / Yeminli Mali Müşavir Ekonomik sıkıntılarla mücadele edilirken, dünyada olduğu gibi, 2020/Mart ayından itibaren varlığı Türkiye’de de hissedilen Covit-19 salgını, bir yandan insan sağlığını bir yanda da bu beladan kurtulmaya yönelik olarak, hijyen – maske ve mesafe kurallarına ilaveten hükümetçe alınan ek önlemler sonucunda sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte özellikle üretim işletmeleri dışında, insanların […]

Devamını Oku