Danıştay Dördüncü Dairesi “İdari Dava Dairesi” olarak görevlendirildi.

Genel düzenleyici işlemlerin iptalinde “ilk derece”, vergilendirme işlemlerinde de “Temyiz Mahkemesi” sıfatıyla, vergi davalarına bakmakla görevli olan Danıştay Dördüncü Dairesi Danıştay Başkanlar Kurulu’nun 2023/32 sayılı Kararı ile iş yükü bakımından ortaya çıkan zorunluluğa istinaden “İdari dava Dairesi” olarak görevlendirildi.

İş yükü dikkate alındığına göre, yapılandırmalar nedeniyle vergi davaları mı azaldı, idari davalar mı arttı sorusu akla geliyor.

Bu kararla vergi yargısında temyiz kanun yolunda karar verme süresi daha da uzayacak gibi.
Yargı, idare ve mükellef camiasına hayırlı olsun.

20.07.2023 tarih ve 32254 sayılı Resmî Gazete