Nejat ÇOĞAL Gümrük ve Dış Ticaret konularındaki haber ve yazılarıyla VergiSiz Dünya ©’da

Nejat ÇOĞAL Gümrük ve Dış Ticaret konularındaki haber ve yazılarıyla VergiSiz Dünya©‘da. 1968 yılında Adana/Karaisalı’da doğan Nejat ÇOĞAL, İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. 1985 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesinden (Maliye Okulu), 1991 yılında da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda 1985 yılında başladığı memuriyet görevine 1992 yılına kadar […]

Devamını Oku

Değerli Konut Vergisi ve Emlâk Vergisi Kanunu’nun Bozulan İç Bütünlüğü (Uygulama Genel Tebliği ve Yeniden Değerleme Oranı)

                                               Prof.Dr.Ahmet AK     Emlak Vergisi Kanunu’na 7194 sayılı Kanun ile eklenen değerli konut vergisi hükümleri kapsamında, Türkiye sınırları içinde vergi değeri 5.000.000 TL’yi aşan meskenler, aşan kısmı üzerinden değerli konut vergisine […]

Devamını Oku

2019 Yılında İlk 100’e Giren Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bir Kısmı (!) Açıklandı

Prof.Dr.Ahmet AK Gelir İdaresi tarafından geç de olsa, 2019 yılında Türkiye düzeyinde en yüksek vergi ödeyen ve ilk 100’e giren gelir vergisi mükellefleri ile ilk 100’e giren kurumlar vergisi mükelleflerinin bir kısmı! açıklandı.  Listede yer alan gelir vergisi mükelleflerinden 67, kurumlar vergisi mükelleflerinden ise 20 mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Konunun toplumsal açıdan önemini de dikkate […]

Devamını Oku

İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergi Hukuku Açısından Hasılat ve Gider Niteliği

İlk Makale / 2000 yılı İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergi Hukuku Açısından Hasılat ve Gider Niteliği AHMET AK (MA)* Vergi Denetmeni ÖZET:  İhale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında yapılan ödemeler veya kendisine ödeme yapılan açısından elde edilen hasılatlar çeşitli kanunlarla kamu düzenini bozucu faaliyetler olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. 4369 […]

Devamını Oku

2021 Yılı Temerrüt Faizi Oranı Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 alacağın tahsili masrafları için talep dilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk […]

Devamını Oku