Esnafa hibe desteğinde “vergi” riski uyarısı

                                            Prof.Dr.Ahmet AK

“Hibeler karşılıksız ama karara vergi muafiyeti hükmü eklenmeli” diyen Vergi Hukukçusu Prof. Dr. Ahmet Ak, karara ekleme yapılmazsa esnafa verilen hibeler için vergi doğabilir uyarısında bulundu.

Vergi Hukukçusu Ahmet Ak, esnafa verilen hibe desteğinin mevzuatında gelir vergisinden muaftır hükmü bulunmadığını belirterek vergiden muaf olmayan esnaf açısından tereddütlü bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak, hibe destekleri Kararı’nda vergiden muafiyet hükmünün yer almamasının dikkate değer bir durum ortaya çıkardığını belirtti. “Hibeler karşılıksız ama karara vergi muafiyeti hükmü eklenmeli” diyen Prof. Dr. Ahmet Ak, “Vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar dışında, hibe ödemesi yapılacak gerçek kişiler, gelir vergisi kanunu kapsamında ticari kazanç elde eden basit usule tabi mükellefler ile gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleridir. Gelir vergisi mükelleflerinin ticari faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği kazançlar gelir vergisine tabidir. Kanunen vergilendirilmesi öngörülen gelirler, vergiden istisna edilmediği takdirde vergi matrahına eklenmesi gerekir. Bu kapsamda yapılan hibe ve kira destekleri, mükelleflerin esnaf ve sanatkâr ya da tacir olma durumlarından yani ticari faaliyetlerinden dolayı yapılacağından, ticari kazanç kapsamında elde edilen bir gelir kabul edilip, vergi matrahına dahil edilmesi gerekecektir” uyarısında bulundu.

“Karşılıksız hibe”

Hibenin zor bir dönemde açıklandığına ve yayımlanan 3323 sayılı Karar’ın “karşılıksız hibe” olduğuna işaret eden Ahmet Ak, “Bu karar, sosyal hukuk devleti ilkesi açısından olumlu ve yerinde bir karardır. Anayasa’nın 73. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiye istinaden, kararnameye eklenecek ‘Bu kararname kapsamında yapılacak hibe ödemeleri ve kira destekleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır’ hükmüyle sorun çözülebilir” dedi.