Nejat ÇOĞAL Gümrük ve Dış Ticaret konularındaki haber ve yazılarıyla VergiSiz Dünya ©’da

Nejat ÇOĞAL Gümrük ve Dış Ticaret konularındaki haber ve yazılarıyla VergiSiz Dünya©‘da.

1968 yılında Adana/Karaisalı’da doğan Nejat ÇOĞAL, İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. 1985 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesinden (Maliye Okulu), 1991 yılında da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda 1985 yılında başladığı memuriyet görevine 1992 yılına kadar devam etti.

1992 yılında,  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Stj. Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğünü kazanarak bu göreve atandı.

1994 yılında, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB) ve Türkiye Açısından Önemi” başlıklı araştırma teziyle  mesleki yetki sınavını geçti. 1995 yılında yapılan yeterlik sınavında başarılı olup,  Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Kontrolörü ünvanını aldı.

2002-2004 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri, University of Illinois’te, Finans alanında Yüksek Lisans yaparak bu alanda Bilim Uzmanı (M.S.F.) ünvanı aldı. 2003 yılında, ABD’de iken, Gümrük Muhafaza Başkontrolörlüğü görevine atandı.

2005 yılında, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Uzmanlık Kursu’nu tamamlayıp, “Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye-AT İlişkileri” başlıklı teziyle ‘Avrupa Birliği Uzmanlık Sertifikası’ aldı.

T.C. Bükreş Büyükelçiliği nezdinde yürüttüğü diplomatik görevi kapsamında, 2011-2012 yıllarında, Romanya/Bükreş’te bulunan Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) adlı uluslar arası Kuruluşta Türk Gümrük İrtibat Görevlisi olarak, 2014-2017 yıllarında da Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Türkiye, Avusturya, Hollanda, ABD, Macaristan, Fas, Arnavutluk, Ukrayna, İspanya ve Romanya’da düzenlenen çok sayıda uluslararası seminer, eğitim ve denetim faaliyetlerine, Gümrük Müsteşarlığı’nı, SELEC’i ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı temsilen katıldı.

Kıbrıs’ta Nafile Çözüm Arayışları: Talat-Hristofyas Süreci”  ve ” “AB’nin Türkiye Paradoksu” başlıklı iki kitabı yayınlanmış olup, Ekonomi, Avrupa Birliği, Kıbrıs, gümrük, dış ticaret, finans, kaçakçılık mevzuatı, anayasa, kamu personel rejimi, KEİ, Şangay İşbirliği Örgütü ve dış politika alanlarında yayınlanmış çok sayıda araştırma, makale, konferans ve tv programları bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünde Misafir Öğretim Görevlisi olarak “Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı” ve “Müzakere ve Pazarlık Teknikleri” derslerini verdi.

2014 yılından itibaren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İstihbarat Dairesi Başkanı, 2019–2020 yıllarında ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Türk Ocakları Merkez Hars Heyeti Üyesi olan ÇOĞAL, 2008-2010 döneminde Türk Yurdu Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliğine atanan Nejat ÇOĞAL halen, bu görevini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.