Yabancı Plakalı Taşıt Sahiplerinin Yükümlülükleri

Nejat ÇOĞAL

Yabancı Plakalı Bir Taşıt ile Türkiye’ye Geleceklerin Bilmesi Gerekenler Nelerdir? (1)

Yabancı plakalı taşıtların Türkiye’ye girişi 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128-134 üncü maddelerinde düzenlenen geçici ithalat rejimi kapsamında mümkün bulunmaktadır. Türkiye’ye geçici ithal edilen taşıtlara ilişkin düzenlemeler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuatta yer almaktadır. Bu yazı dizimizde, meri mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı plakalı taşıtların yurda girişi, istenilen belgeler, bunların gümrük gözetimi, süreler, kullanım şartları ve çıkış işlemlerine ilişkin güncel bilgilere yer verilecektir. Kimler Türkiye’ye Yabancı Plakalı Taşıt Getirebilir? Yabancı plakalı bir taşıtı Türkiye’ye getirecek olan kişinin yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir. Yurt dışında yerleşik kişiler, yaşadıkları yerde adlarına kayıtlı olan bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye’ye getirebilirler. Yurtdışında Yerleşik Olmak Ne Demektir? “Yurtdışında yerleşik olmak”; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin, son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması demektir. Bu koşulu sağlayıp sağlamadığınızı www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama” hizmetini kullanarak sorgulayabilirsiniz. Devam edecek…