UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 Finali Kapsamında Gelen Eşyadan Gümrük Vergileri Aranmayacak

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Saılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara, 3517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici madde ile; UEFA Şampiyonlar ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmayacaktır.