Yeniden Değerleme Oranında Beklenen İndirim/Yetki Kullanımı Gerçekleşti

Prof. Dr. Ahmet AK

10 Kasım 2022 tarihli “Yenden Değerleme Oranında İndirim/Yetki Kullanımı  Bekleniyor” başlıklı yazımızda;
Yeniden Değerleme Oranında İndirim/Yetki Kullanımı Bekleniyor
-TÜİK verilerine göre; Kasım/2021 (dahil) ila Ekim/2022 (dahil) dönemine ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre % 122.93 oranında artış gösterdiğini, Mevcut haliyle toplumsal beklenti Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, yeniden değerleme oranına bağlı olarak %122,93 oranında artırılması gereken parasal tutarlarda, Cumhurbaşkanı’nın, kanunlardaki yetkisini kullanmasıyla, makul bir indirim yapılacağı yönünde olduğunu ve aksi halde süregelen enflasyonun toplum üzerindeki baskısının hızlandıran etkisiyle daha da artacağını, Ancak, özellikle gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi matrah dilimlerinde ya da yemek bedeli veya engelli indirimi gibi konularda yeniden değerleme oranında (%122,93) hatta mümkünse Cumhurbaşkanı’nın artış yapma yetkisini kullanarak yükseltilmesinin daha adil bir vergi sisteminin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesinde olduğumuzu vurgulamıştık. Bugünkü (21.12.2022 tarihli) Resmi Gazete’de yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda (m.10) yer alan, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarlarının o yıl için ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkili olduğu hükmünde yer alan %50 oranında indirim yetkisi kullanılmış ve 2023 takvim yılında uygulanacak MTV tutarlarının %61,5 oranında artırılacak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu Oranın uygulanacağı motorlu taşıtlar; – Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, motorsikletler, -Minibüs, Panel van ve motorlu karavanlar, Otobüs ve benzerleri, Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri -Uçak ve helikopterler MTV’ye ilikin artış oranını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı MTV mükellefleri asısından olumlu bir gelişme olmakla birlikte, pasaport bedeli ya da trafik cezaları gibi maktu cezaların ve diğer parasal hadlerin belirlenmesinde de indirim yetkisinin kullanılması beklentisindeyiz. VergiSiz Dünya’da buluşmak dileğiyle.