Güncel Mali Sorunlar 2021 Bahar Dönemi Vize

Aşağıdaki soruların cevaplarını EL YAZISI ile yazınız. EL YAZISI olmayan cevaplar değerlendirilmeyecektir. Aynı olduğu anlaşılan cevaplar Kopya olarak kabul edilecektir.

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/maliye_ue/kuresellesmevegms.pdf kitap linkinden yararlanabilirsiniz

Çokuluslu Şirketler (5 puan)

Uluslararası Para Fonu (5 puan)

Dünya Bankası (5 puan)

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması / Dünya Ticaret Örgütü (5 puan)

Dünya Ticaret Örgütü’ne Geçiş (5 puan)

Özelleştirme (5 puan)

Deregülasyon (Kuralsızlaştırma) (5 puan)

Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi (10 puan)

Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi (10 puan)

Küreselleşme Sürecinin Bileşenleri (5 puan)

Küreselleşme Evreleri (5 puan)

Birinci Küreselleşme Evresi (1870-1914) (5 puan)

İkinci Küreselleşme Evresi (1970-Sonrası) (5 puan)

İki Küreselleşme Evresinin Karşılaştırılması (5 puan)

Modern Devletin Doğuşu (5 puan)

Sosyal Sözleşmeci Devlet Anlayışı (5 puan)

Thomas Hobbes (5 puan)

(HOMO HOMİNİ LUPUS → İnsan İnsanın Kurdudur) (5 puan)

Jean-Jacques Rousseau (5 puan)