İmdat TÜRKAY “Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları” Yazılarıyla VergiSiz Dünya ©’da

 

İmdat TÜRKAY / Gelir İdaresi Grup Başkanı

1969 Yılında Mersin’de doğdu. 1990 Yılında Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünü, 1998 Yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

1989-1998 yıllarında Bursa Defterdarlığı Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğünde, 1998-2004 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğünde merkez şefi, 2005-2006 Yılları arasında Siirt Defterdarlığında Gelir Müdürü, 2006-2007 yılları arasında Kırşehir Defterdarlığında Vergi Dairesi Müdürü, 2007-2013 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi İhbarları ve Mükellef Hizmetleri Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

Ocak/2014 tarihinde Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak atandı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yaptı, Mart/2018 tarihinden bu yana Mükellef Hizmetleri Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, KAL-DER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Yazarın bugüne kadar yayınlanmış kitapları ve bazı çalışmaları şöyledir;

 • Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Gelişme Sorunu (Yüksek Lisans Tezi),
 • Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi (2005-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması (2005-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi (2006-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi (2007-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (2008-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Teşviklerin Uygulaması (Devlet G.U. Altan Yılmaz ile beraber, 2007-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi (2. Baskı 2012- Seçkin Yayıncılık),
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi (2. Baskı 2013-Seçkin Yayıncılık),
 • Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi (2014-Seçkin Yayıncılık),
 • 150 Soruda Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (TÜRMOB- 2013/4 Sirküler Raporu),
 • 150 Soru-Cevapla 2013 Yılı Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi-Şubat/2014 sayısı Eki),
 • Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi (2. Baskı, 2015-Seçkin Yayıncılık),
 • Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi (3. Baskı, Ocak/2016- Seçkin Yayıncılık),
 • Mesken ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi (155 Soru-Cevap ve Örnekler), Vergi Müfettişleri Derneği, Şubat/2017,
 • 200 Soru ve Cevapla Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Vergilendirilmesi (Gözlem Yayıncılık, Mart/2018),
 • 200 Soru ve Cevapla Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Vergilendirilmesi (Gözlem Yayıncılık, Şubat/2019),
 • Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi (Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı Şubat/2020, 2. Baskı Eylül/2020).

Ayrıca, gelir vergisi uygulamaları, vergi bilinci ve gönüllü uyum, mükellef hakları başta olmak üzere çeşitli vergisel konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır