KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 35 Seri Nolu Tebliğ Neler Getiriyor?

Birol GÜVEN / YMM - Bağımsız Denetçi

KDV Uygulama Genel Tebliği, önceki yayınlanmış tüm tebliğleri birleştirmiş, bütün haline getirmişti. Ancak KDV Tevkifatı uygulamalarında meydana gelen değişiklikler ile idarenin yeniden yön çizmesi sonucunda yapılan ek ve ilave düzenlemeler KDV Uygulama Genel Tebliği’ne atıfta bulunarak yayınlanmaktadır.

16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yürürlükte olan KDV Uygulama Genel Tebliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Tebliğ ile yapılan uygulama değişikliği takip eden ayın başından (01.03.2021) itibaren yürürlüğe girecektir.

Satır başları halinde değişen ve eklenen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

35 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler özetle şunlardır:

Kısmi Tevkifat Uygulayacak Belirlenmiş Alıcılara İlave Olarak Eklenen Kurum ve Kuruluşlar 

– Sigorta ve Reasürans Şirketleri

– Sendikalar ve Üst kuruluşlar

– Vakıf Üniversiteleri

– Mobil elektronik haberleşme şirketleri

Tevkifat Kapsam ve Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

Yapım işlerinde tevkifat uygulaması belirlenmiş alıcılarda aynen devam etmektedir.

Belirlenmiş alıcılar dışında kalan KDV mükelleflerinde KDV dahil bedeli 5.000.000 TL ve üzerindeki yapım işleri tevkifat kapsamına alınmıştır.

Yapım işleri ile mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinin birlikte yapılması halinde tevkifat oranı 4/10 uygulanacaktır. Sınırın altında kalan projenin genişlemesi halinde, durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Belirlenmiş alıcılar dışında kalanlar tarafından, yapım işi bedelinin 5.000.000 TL’nin altında olması halinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadilat, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.

Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükselmiştir.

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım hizmetlerinde tevkifat oranı 7/10’dan 9/10’a yükseltilmiştir.

Servis taşımacılığı faaliyetlerinde tevkifat oranı 5/10, yük taşımacılığında ise tevkifat oranı 2/10 olarak uygulanacaktır.

Her türlü baskı ve basım işlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.

KDV, mükellefler tarafından belirlenmiş araçlarla yapılır ve Tebliğin diğer maddelerinde sayılmayan tüm hizmetler 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

Kamu-özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme dönemlerinde alınacak hizmetlerden;

Olağanüstü bakım ve onarım hizmetlerinde 3/10 olan tevkifat oranı, 4/10 olarak uygulanacaktır.

Alt yükleniciden alınan yer ve bahçe hizmetleri, ilaçlama hizmeti, çamaşır hizmetleri, temizlik hizmetleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri ve atık yönetim hizmetlerindeki tevkifat oranı ise 7/10 yerine 9/10 olarak uygulanacaktır.

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar tarafından reklam hizmetleri alımında 3/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

KDV mükellefleri tarafından DMO Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve enerji kullanımı hariç) kurum tarafından 2/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.