Av. Şafak AKYÜZ – Vergi Hukuku Konusundaki Haber ve Yazılarıyla VergiSiz Dünya ©’da

 

Av. Şafak AKYÜZ Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olup, 2003 yılından itibaren Vergi Hukuku, İdare Hukuku alanlarında Avukatlık faaliyetinde bulunmaktadır.
Vergi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İş Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamlamış olan AKYÜZ, halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.
Meslek hayatında ağırlıklı olarak Vergi ve İdare Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde yer alan AKYÜZ, uzlaşma, hukuki danışmanlık, vergi ve vergi ceza davalarının takibi ile Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde yapılan duruşmalarda yoğun tecrübe sahibidir.
Vergi hukuku ile ilgili avukatlık faaliyetleri haricinde; 2013 yılında Ankara Barosu Vergi İdare Hukuku Kurulu üyeliği, 2014 yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 2,3 Nolu Daimi Takdir Komisyonu üyeliği, Ankara Barosu Eğitim Merkezi Gönüllü Vergi Hukuku Eğitmenliği, 2015 yılında Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Vergi Konseyi Temsilciliği, Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi Vergi Hukuku Komisyonu Üyeliği görevlerini de yerine getiren AKYÜZ, 2014 yılında Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nca düzenlenen Vergi İnceleme Süreçleri ve Mükellef Hakları, 2015 yılında düzenlenen Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 2017 yılında Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen Ticaret ve Hukuk Haftaları sempozyumlarında konuşmacı olarak yer almıştır. İleri derecede İngilizce bilen AKYÜZ, evli ve bir çocuk babasıdır.