Sadece Elektrikle Çalışan Binek Otomobillerinin ÖTV Oranları Artırıldı

Nejat ÇOĞAL

03.02.2021 Tarihli, 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listelerde 87.03 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve sadece elektrikle çalışan binek otomobillerinin ÖTV oranları artırıldı.

Buna göre, Motor gücü 85 KW’ı geçmeyenlerin ÖTV oranı yüzde 3 den yüzde 10 a, Motor gücü 85 KW’ı geçen fakat 120 KW’ı geçmeyenlerin ÖTV oranı yüzde 7 den yüzde 25 e, Motor gücü 120 KW’ı geçenlerin ÖTV oranı yüzde 15 den yüzde 60 a yükseltilmiş oldu.

Sadece elektrikle çalışan binek otomobillerinin eski ve yeni ÖTV oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir:

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Eski Vergi Oranı (%) Yeni Vergi Oranı (%)
    87.03  — Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 3 10
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7 25
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15 60