Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanı İbraz Sürelerinde Son Durum

nejat çoğal
Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle,daha önce beyannamesi tescil edilmiş olan yükümlülere birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Peki, bu mevzuat değişikliği ne anlama gelmektedir;

– 13 Şubat 2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan,

– Bahse konu beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde,

– Menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi (İGV) veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın,

Menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30.6.2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün kılınmıştır.

Velhasıl, Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, bir yandan menşe esaslı ticaret politikası önlemi, İGV veya EMY gibi diğer mali yükümlülükleri kısmen veya tamamen ödememiş veya bunları hiç beyan etmemiş olan yükümlülere daha önce verilmiş bulunan 6 aylık ilave belge ibrazı süresi 6 ay daha uzatılmış, ayrıca menşe şahadetnamesi yanı sıra tedarikçi beyanı ibrazına da izin verilerek, yükümlülere hem süre açısından ve hem de belge açısından kolaylık getirilmiş bulunmaktadır.