Prof. Dr. Ahmet AK

Prof.Dr.Ahmet AK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr.Ahmet AK, Ankara Maliye Okulu ve Çukurova Üniversitesi İİBF / İşletme Bölümünden mezun oldu. Anadolu Ü. SBE / Mali Hukuk Yüksek Lisans ve Mali Hukuk Doktora programlarını tamamladı.
Yüksek Lisans tez konusu; “GVK Açısından Vergi İdaresi ile Vergi Yargısı Arasındaki Yorum Farklılıkları ve Vergi Yargısı Kararlarının Vergi İdaresi Üzerindeki Etkileri”, Doktora tez konusu ise; “Vergi Yasalarının Hazırlanması, Yasama Süreci ve Türkiye Uygulaması” dır.

Meslek hayatına vergi memuru olarak başlayan AK, 14 yıl Vergi Müfettişi ve 4 yıl da Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görev yaptı. Akademik hayatına 2009 yılında Yard. Doç. olarak başlayan AK, 2010 yılında Doçent, 2012-2013 ABD Kansas Üniversitesinde Doç. misafir öğretim üyesi, 2015 yılında Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2017 yılında Prof. Dr. Gazi Üniversitesi ve 2018 yılından itibaren de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Prof. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Kurucu Maliye Bölüm Başkanlığı, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Üniversite ve Fakülte Kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulundu.  Akademik düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, danışman ve eğitim görevlisi olarak yer aldı. Akademik alanda çok sayıda makale, kitap ve bilimsel çalışmaları yayınlanmıştır. Vergi Yargılama Hukuku (Vergi Davaları) Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları, Vergi Hukukunda İştirakler, Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler başlıklı kitapları ile alanında bir çok ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Gazi, Ankara Hacı Bayram Veli, Bilecik Şeyh Edebali ve Dumlupınar Üniversitesinde Lisans ve Lisans üstü düzeyde dersler vermiştir. Tevhidi Düşünce Açısından Vergi Felsefesi konusunda da çalışmalar yapmıştır.

Vergi Yasalarının Hazırlanması, Mükellef Hakları, Türk vergi Sistemi, Vergi Yargılama Hukuku ve İçtihat Analizi, Gümrük Davaları, Vergi Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, Vergi İcra Hukuku ve Uluslararası Vergilendirme konuları genel uzmanlık alanlarıdır.

Merkezi Kaliforniya’da bulunan ΦΒΔ Honor Society For International Scholars tarafından “Uluslararası Bilim Adamı Onur Madalyası” ve Topluluk üyeliğine (2013) layık görüldü.

2013/Haziran ve 2014/Haziran dönemlerinde Polonya Czestochowa University of Technology’de misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. (Halen Bilim Kurulu Üyesi / https://pea-journal.eu/scientific-committee.html  )

2015 Hindistan’da (Devi Ahilya Üniversititesi) düzenlenen “Invitation for International Conference of Patel Group of Institutions (ITESM – 2015)” başlıklı uluslararası konferansa Türkiye’yi temsilen katıldı  “Evaluation of the Effects of Globalization on the Taxes for Income from International Financial Investment in Turkey in Terms of the OECD Model (Taxation on Dividends)” konulu çalışmasıyla 123 çalışma arasında Uluslararası En İyi Araştırma “International the Best Paper” ödülüne layık görüldü.

The Possible Effects of Personal Income Tax and Value Added Tax on Consumer Behaviors” başlıklı makalesi Harvard Üniversity ve Cornell University tarafından yayınlanmıştır. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019arXiv191003141A/abstract ;

https://arxiv.org/abs/1910.03141?fbclid=IwAR0ICFVYA6h3r2iaZsaxZdjkqFFkz0HoDwbDil5VvN6ITDE0VnSm44B1fbo

Segull Publications:  Director in Board of Development ve International Journal of Tax Economics and Management IJTEM, Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Editörüdür