HABERLER

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci Fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi Oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak Faiz oranı yıllık yüzde 18,25 alacağın tahsili masrafları için talep dilebilecek asgari giderim tutarı 385.00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Resmî Gazete Tarihi: 2 Ocak 2021 CUMARTESİ – Sayı : 31352

2021 Yılı Temerrüt Faizi Oranı Belirlendi